DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I NORGE

Jeg leste i avisene en av de siste dagene at det norske oljefondet har nådd tusen milliarder dollar. Har vi nå økonomisk trygghet. Er politikerne så sterke at de ikke lar seg styre av pressgrupper. Alle i landet burde hatt meget gode forhold. Men jeg har lest at tilstanden i eldreomsorgen er langt fra tilfredstillende.Kommunene skal spare penger.Derfor er forholdene i sykehjemmene ikke. bra. Maten holder ikke mål og for å ta hensyn til rengjøringspersonellet får pasientene på sykehjem ikke anledning til å ha personlige ting på rommet.Å bruke ordet hjem i denne kombinasjonen er misbruk av ordet. Jeg var hjelpeverge for pasienter på to sykehjem Vi satte opp fjernsyn og bokhyller på rommene. To ukker etter var alt fjernet. Når vi klaget var svaret at ingen hadde slikt. Det virker som pasientene på sykehjem blir umyndiggjort og fratatt all verdighet.                                                                                                                             Skoleverket klager på at de mangler penger Kommunestyrenee er mest opptatt av å bygge idrettshaller.                                                                                                              Forsvaret mangler også penger men politikerne er lite interessert i å øke bevilgningene. Det er kjøpt inn jagerfly som er mest relevant utenfor Norges grenser. Forsvaret har et et stort overskudd av oberster. De er lite produktive men er høyt i lønnsregulativet. De er for betydsningsfulle til å ja.Om det blir snakket om å legge ned et av forsvarets kommer pressgrupper og lokalpolitikere i gang.Hvordan klarer Finland å holde i gang et forsvar som er betydelig større enn det norske.                                         Hvordan vil det gå om Donald Trump får Norge invover i en krig mot Nord Korea. Hvordan vil da statusen til den norske økonomien være. Jeg er dypt bekymret. Vil alt vi har bygget opp idet norske samfunnet bli ødelagt. Jeg håper de norske politikerne er voksne nok.

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *