STAVANGER 1945

10.mai 1945  oppsøkte den tidligere dirigenten for Kampen skolekorps tidligere medlemmer av skolekorpset for å få til et musikkorps til 17.mai feiringen. Det ble masse intens øving.

17.mai 1945 Tidligere medlemmer av Kampen skolekorps etter intens øving

De avvæpnede tyskerne måtte sendes hjem med båt.

Juli 1945 Strandkaien Stavanger Innlasting av tyskere for hjemsending

Annonser

Er vi oppmerksomme på at den luften vi puster inn når vi reiser med fly i enkelte tilfeller kan være helseskadelig?

Er vi oppmerksomme på at den luften vi puster inn når vi reiser med fly i enkelte tilfeller kan være helseskadelig?

For å få overtrykk i kabinen blir det tatt overskuddsluft  fra en av motorene etter kompressoren men før brensel blir tilført.Luften er nå komprimert. Den blir kjølt ned og blandet med den luften som allerede sirkulerer i flyet uten å bli filtrert. Systemet kalles ”bleed air”.

På grunn av dårlige pakninger og dårlig vedlikehold kan det kan lekke smøreolje i turbinen.Når oljen blir varmet opp fordamper den.Dampen blir blandet med luften som går inn i flyet. Smøreoljen er tilsatt organofosfater. Dette er gjort fordi organofosfatene begrenser slitasje og virker brannhemmende. Organofosfater er forbudt å bruke i bedrifter der de kan komme i kontakt med mennesker.

Hva er organofosfater? De ble utviklet i Tyskland under Andre Verdenskrig med det formål å kunne skade det menneskelige nervesystemet. De ble blant annet brukt i nervegassen Sarin. Senere er de blitt brukt i sprøytemidler. I England ble sauer badet  i midler som inneholdt organofosfater for å fjerne parasitter. Mange engelske sauefarmere fikk alvorlige nevrologiske sykdommer på grunn av dette. Mange veteraner fra Gulfkrigen fikk ukjente sykdommer. Dette antas å ha liknende årsak.Det er kjent at stadig eksponering for organofosfater kan forårsake endringer i personligheten og forholdet til andre mennesker. Flere flygere i vestlige land har mistet helse sertifikatet fordi de hadde symptomer som legene ikke kjente. Noen har sluttet selv fordi følte sin egen tilstand slik at de mente det var uforsvarlig  å fly. Også cabinbetjening har blitt syke og arbeidsuføre etter langvarig påvirkning av organofosfater.

Oljedampen gir en karakterisk lukt. Det blir sagt at den minner om skitne sokker. Men vi mennesker er slik skapt at når vi kjenner en lukt lenge registrerer vi den ikke lenger. I en del  tilfeller har flygerne kjent lukten og følt seg uvel og brukt oxygenmasker. Det har derfor gått bra.Etter mannskapet blitt eksponert for organofosfater under flyturen har det vært tilfeller hvor beskjeder fra flykontrollen før landing ble feiloppfattet.Rutiner før landing ble ikke utført . Det har vært  episoder der understellet ikke ble felt ned. En kaptein har fortalt om et tilfelle hvor han følte det som han hadde konsumert seks whiskydrinker når han skulle lande flyet.På enkelte chaterturer har passasjerene blitt liggende med influensa liknende symptomer hele ferien. Får ikke problemet mer oppmerksomhet kan det forårsake tragiske ulykker. ”Bleed air” systemet blir brukt fordi dette er billigere og mindre energikrevende enn å bruke egen kompressor til å ta inn luft til interiøret.

Det finnes smøreoljer uten organofosfater som kan brukes.Hvorfor disse ikke blir brukt har jeg ikke funnet forklaring på.

Her i Norge har offshore turbinteknikere fått liknende sykdomsymptomer og blitt arbeidsuføre. Arbeidstakerorganisasjonen SAFE (tidligere OFS) har derfor engasjert seg i problemet og etablert samarbeid med flygerforeningen.

Problemene kan løses om luftfartsindustrien og bedriftene er villig til å bruke penger. I fly er det mulig å montere filtersystemer eller detektorer for forurenset luft eller eventuelt montere egen kompressor. I offshoreindustrien bør det brukes midler til å finne alternative smøremidler. Arbeidstakere har krav på et arbeidsmiljø som ikke er helseskadelig. Vi vanlige flyreisende har krav forhold som ikke er helseskadelige.

Er vi oppmerksomme på at den luften vi puster inn når vi reiser med fly i enkelte tilfeller kan være helseskadelig?

For å få overtrykk i kabinen blir det tatt overskuddsluft  fra en av motorene etter kompressoren men før brensel blir tilført.Luften er nå komprimert. Den blir kjølt ned og blandet med den luften som allerede sirkulerer i flyet uten å bli filtrert. Systemet kalles ”bleed air”.

På grunn av dårlige pakninger og dårlig vedlikehold kan det kan lekke smøreolje i turbinen.Når oljen blir varmet opp fordamper den.Dampen blir blandet med luften som går inn i flyet. Smøreoljen er tilsatt organofosfater. Dette er gjort fordi organofosfatene begrenser slitasje og virker brannhemmende. Organofosfater er forbudt å bruke i bedrifter der de kan komme i kontakt med mennesker.

Hva er organofosfater? De ble utviklet i Tyskland under Andre Verdenskrig med det formål å kunne skade det menneskelige nervesystemet. De ble blant annet brukt i nervegassen Sarin. Senere er de blitt brukt i sprøytemidler. I England ble sauer badet  i midler som inneholdt organofosfater for å fjerne parasitter. Mange engelske sauefarmere fikk alvorlige nevrologiske sykdommer på grunn av dette. Mange veteraner fra Gulfkrigen fikk ukjente sykdommer. Dette antas å ha liknende årsak.Det er kjent at stadig eksponering for organofosfater kan forårsake endringer i personligheten og forholdet til andre mennesker. Flere flygere i vestlige land har mistet helse sertifikatet fordi de hadde symptomer som legene ikke kjente. Noen har sluttet selv fordi følte sin egen tilstand slik at de mente det var uforsvarlig  å fly. Også cabinbetjening har blitt syke og arbeidsuføre etter langvarig påvirkning av organofosfater.

Oljedampen gir en karakterisk lukt. Det blir sagt at den minner om skitne sokker. Men vi mennesker er slik skapt at når vi kjenner en lukt lenge registrerer vi den ikke lenger. I en del  tilfeller har flygerne kjent lukten og følt seg uvel og brukt oxygenmasker. Det har derfor gått bra.Etter mannskapet blitt eksponert for organofosfater under flyturen har det vært tilfeller hvor beskjeder fra flykontrollen før landing ble feiloppfattet.Rutiner før landing ble ikke utført . Det har vært  episoder der understellet ikke ble felt ned. En kaptein har fortalt om et tilfelle hvor han følte det som han hadde konsumert seks whiskydrinker når han skulle lande flyet.På enkelte chaterturer har passasjerene blitt liggende med influensa liknende symptomer hele ferien. Får ikke problemet mer oppmerksomhet kan det forårsake tragiske ulykker. ”Bleed air” systemet blir brukt fordi dette er billigere og mindre energikrevende enn å bruke egen kompressor til å ta inn luft til interiøret.

Det finnes smøreoljer uten organofosfater som kan brukes.Hvorfor disse ikke blir brukt har jeg ikke funnet forklaring på.

Her i Norge har offshore turbinteknikere fått liknende sykdomsymptomer og blitt arbeidsuføre. Arbeidstakerorganisasjonen SAFE (tidligere OFS) har derfor engasjert seg i problemet og etablert samarbeid med flygerforeningen.

Problemene kan løses om luftfartsindustrien og bedriftene er villig til å bruke penger. I fly er det mulig å montere filtersystemer eller detektorer for forurenset luft eller eventuelt montere egen kompressor. I offshoreindustrien bør det brukes midler til å finne alternative smøremidler. Arbeidstakere har krav på et arbeidsmiljø som ikke er helseskadelig. Vi vanlige flyreisende har krav forhold som ikke er helseskadelige.

Annonser