FLERE GAMLE BILLEDER

Flyslipp 1940-1945

Kan noen skaffe meg flere opplysninger om dette?   
 
 

Rekruttskolen Værnes 1967

Kompani C, 3.tropp rekruttskolen Øyanmoen Værnes 1967 
 
 

Våpeninspeksjon Skarsteindalen Andøya 1968

Er takknemlig for kommentarer. Følg meg på twitter @perb1
Annonser

GAMLE BILLEDER

Jeg fortsetter opprydningen i gamle billeder og har funnet litt av hvert.

1.mai feiring i Stavanger i 30-årene.

Billedet viser medlemmer av AUF.Etter krigen ble det forbudt med politisk uniformering.                                                                       
 
 

En tropp fra HM Kongens Garde i 1939

 

Øvelse med stereoskopisk avstandsmåler i Garden 1939

 

Sommeren 1945.Den første norske paraden i Stavanger juli 1945

 
Jeg kommer til å finne flere billeder. Er takknemlig for kommentarer. Følg meg på twitter: @perb1
Annonser

KRIG MOT IRAN

Om Israel går til krig mot Iran er det sannsynlig at USA blir trukket med. Kommer Norge til å engasjere seg fordi norske politikere ønsker å være god venn med USA ? Jeg har nettopp lest ferdig boken «BRØDRE I BLODET». Den er skrevet av en norsk offiser som har tjenestegjort flere perioder i Afghanistan. Den dokumenterer at norske politikere har dyrket fram en gruppe som trenger en krig å delta i. Har de ikke det kan de søke andre former for spenning som ikke er bra.

ISRAEL OG AGGRESIVITET

Ekstreme israelske politikere påstår at Iran er iferd med å utvikle atomvåpen. De vil derfor gå til forhåndkrig mot Iran. Om noen kritiserer israelsk politikk blir de beskyldt for antisemitisme. Landet utnytter de seks millioner døde uten skrupler. Hvorfor kritiserer det internasjonale samfunnet ikke Israel.Landet synes å ha samme holdning til andre folkeslag som tyske nazister hadde til slaviske folkegrupper. Israel bombet 10 etasjes boligblokker i Libanon.Klasebomber ble brukt. Israel er okkupasjonsmakt og terroriserer befolkningen i Gaza. Iran har ikke opptrådt truende mot andre land slik som Nord Korea.Den amerikanske presidenten tør ikke kritisere Israel på grunn av det store antallet jødiske velgere . Flere republikanske presidenter ønsker at USA skal engasjere seg i en ny krig sammen med Israel. Det selv om krigene i Irak og Afghanistan har skapt rekordunderskudd på det amerikanske statsbudsjettet. Norske politikere tør ikke kritisere israelsk politikk fordi de er redd for å bli beskyldt for antisemtisme også av bibeltro norske velgere. Det internasjonale samfunnet blandet seg militært inn i Bosnia,i Irak,i Afghanistan og i Libya. Hvorfor er det ikke mulig å gripe inn militært mot Israels aggresivitet? Går Israel til krig mot Iran kan det destabilisere store deler av regionen. Det vil skape bitterhet i Iran slik landet kan bli en trusel mot Israel. Er Israel interssert i å ha denne ytre trusselen for få støtte til sin ekstreme politikk? Staten Israel ble grunnlagt av terrorister. Nå snakker de om at målet er å stoppe terrorister.

IRAN OG ATOMVÅPEN

Israel påstår at Iran vil ha atomvåpen om kort tid. Landet snakker derfor åpent om et forkjøpsangrep. Først:Et av tiltalepunktene i Nurnberg i 1945 var angrepskrig. Dette synes å ha blitt akseptert de siste åren. Irak ble angrepet på grunn av påstander om at landet hadde masseødeleggelses våpen. Det som ble oppnådd var at Irak ble destabilisert. Om Iran blir  angrepet, hvilke bitre følelser vil oppstå? Til nå har ikke Iran vært en trussel mot andre land. Det har vært tusenvis av selvmordsangrep utført av saudiere,egyptere,libanesere,palestinere og pakistanere. Det er ikke utført selvmordsangrep av iranere. Regimet i Iran synes å tenke så rasjonelt at landet forstår at det vil få store skader om det angriper først. Blir Iran angrepet først kan ekstremistene få kontroll og landet kan bli en trussel mot omgivelsene. Mye negativt kan sies om regimet i Iran men det er folkets ansvar å gjøre opprør.

GAMLE BILLEDER

Jeg har ryddet i gamle billeder og funnet litt forskjellig :

Fra Birkeland i Sauda

Den eldre damen som holder på den lille gutten er min oldemor. Den lille gutten er min far. De andre er min fars onkler og tanter. Alle har etternavnet Birkeland. Jeg husker desverre ikke fornavnene.             
 
 

Min morfar Jakob Johannesen i marinen ca 1900

 
 

Min far i HM Kongens Garde i 1939

 
Vil sette pris på kommentarer. Følg meg på twitter @perb1        
 

INTELLIGENS

VG skriver i dag om Behring Breivik og intelligens. Avhørslederen mener han ikke er særlig imtelligent. Men han har arbeidet bevisst mot et mål og skaffet seg nødvendige kunnskaper for å nå målet . Han unngikk å bli avslørt i flere år. Den groteske forbrytelsen han begikk går utover norsk rettspraksis. Nazi krigsforbrytere fikk dødstraff for å ha tatt færre menneskeliv. Når jeg leser om denne saken i avisene og ser på billedene har det dukket opp en liten mistanke om at han manipulerer oss alle. Intelligens hindrer ikke groteske forbrytelser. Av 15 deltakere på Wannse konferansen,hvor jødeutryddelse ble planlagt, hadde 8 doktorgrad. Dette var en grotesk forbrytelse som ble planlagt her. Dette viser at intelligens ikke hindrer. Det trenges egne personlige grenser.

KONTAKT MED ENGLER

Prinsesse Märtha Louise har kontakt med engler. Jeg synes synd i foeldrene. Hvis jeg sagt liknende ting mens mine foreldre levde ville de tatt det meget tungt. Jeg vet jeg ville blitt henvist til bedriftshelsetjenesten hvis jeg hadde fortalt på min arbeidsplass at jeg hadde kontakt med engler. Jeg har lest om konger tilbake i historien som utnevnte hesten til general. Kanskje avisene bør tenke på at prinsessen bør beskyttes mot seg selv. Dagbladet skriver idag at Trygve Hegnar uttaler at prinsessen hverken er psykotisk eller gal men en genial markedsfører. Nå lurer jeg på hvem i Norge som er mest syk.

BILLY TEGNESERIEN

Nytt "BILLY" 20.februar

På mandag kommer det nytt «BILLY» i salg. Jeg gleder meg. Handlingen i serien foregår i det amerikanske forsvaret. Etter 18 år i det norske forsvaret ser jeg mange fellestrekk. Inkompetente kommandanter som har som høyeste prioritet å holde baren i drift. Late offiserer som mener at alle andre enn dem selv ikke jobber. Unge lavere befal som som har høye tanker om sin egen betydning og vil reformere. Den eneste skikkelsen som jeg ikke har sett noen som ligner på i det norske forsvaret er «Frk Fryd». Men jeg gleder meg til å lese det nye bladet.
 
Setter pris på kommentarer. Følg meg på twitter: @perb1                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.