NYTTÅRSHILSEN

   Ønsker dere alle et godt,fredelig og fremgangsrikt nytt år. For meg har det inneværende året vært fremgangsrikt. Jeg fikk en ny og interessant jobb med koselige kolleger. La oss håpe at det kommende at det kommende året ikke bringer slike begivenheter som 22/7 . Det er amerikansk presidentvalg kommende år. Det er enkelte rare kandidater . La oss håpe den amerikanske befolkninge er fornuftige og velger en kandidat som vil utvikle Amerika ikke bare unngå skatteøkninger. Og det er ønskelig at Norge ikke blir involvert i en ny krig . I Norge har vi store muligheter i en verden med problemer . La oss utnytte dem. Jeg ser også frem til kontakten med familien i det kommende året.                                                                                

ET GODT NYTT ÅR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annonser

JULAFTEN 2011

Jeg har feiret en koselig julaften med familie og fantastisk mat.

Ribben gjøres klar
Middagen er kommet på bordet
Gave utdeling
En glad gave mottaker
Etter gaveutdelingen
Dessert og kaffe

Det var en trivelig feiring med topp mat og familie. Været var tørt og fint.

 
Annonser

TRENGER NYE TERROR LOVER???

PST ønsker mer omfattende terror lovgiving. Hvor omfattende kan denne lovgiving være uten at vi skader demokratiet? Det ønskes forbud mot materiale og utstyr som kan brukes til terrorhandlinger. Kniv,saks,ledning og elektronikk kan brukes både ved terrorhandlinger og og lovlig bruk. Er det derfor aktuelt med forbud? PST mener de trenger lover som kan fange opp en soloterrorist. De ønsker mulighet for hemmelig ransaking, kommunikasjonskontroll,romavlytting og kontroll med datatrafikk. En soloterrorist kommuniserer neppe særlig meget på denne måten. Da er han ikke soloterrorist. Dette virker skremmende. Om jeg av en eller annen grunn blir mistenkt for å planlegge terror er jeg forsvarsløs. Telefonen min kan bli avlyttet og boligen ransaket. En ubegrunnet mistanke har jeg ikke mulighet til å forsvare meg mot. Om terroristene ikke har oppnådd andre mål har de klart å skade det norske demokratiet.

Annonser

GAMLE STAVANGER MOTIVER

Maleriet viser den gamle bebyggelsen på sjøsiden nedenfor Verksgaten. Brygga ble kalt «Bagarbryggå». Magasin Blå ligger der disse sjøhusene lå. I første etasje i sjøhuset til venstre holdt firmaet T.Rugland til. Firmaet solgte sveiseutstyr og gasser. Min far jobbet her i mange år. Neste sjøhus er Riskedal skipshandel. Bak plankegjerdet i bakgrunnen er Stavanger Aftenblads avisbygg under bygging. Det gule bygget til høyre var Stavanger Badeanstalt. Har noen flere opplysninger er jeg takknemlig.

Følg meg på twitter: @perb1

 

BEHRING BREIVIK ERKLÆRT UTILREGNLIG

Behring Breivik ble erklært utilregnlig etter sin groteske forbrytelse. Er han istand til å forstå at han er ansvarlig for en grov forbrytelse?Er svaret ja bør han kunne straffes. Men konklusjonen utilregnlig er bekvem. Det ville blitt problemer med straffeutmålingen. Hvor lang straff skal en som er ansvarlig for 77 drap ha? En person som nylig ble dømt for fire drapsforsøk fikk 17 års fengsel. Nå ønsker forsvarerne å kalle inn som vitner, personer som har uttrykt ekstreme meninger på internett for å gjøre dem medansvarlig for Behring Breiviks handlinger. Det er å angripe meningsytringer. Når vi har et demokrati skal også tullinger ha anledning til å publisere sine meninger. Hver enkelt av oss er ansvarlig for våre lovbrudd. Vi kan ikke si vi handlet slik fordi en tulling ga uttrykk for en mening på internett. Ved nazirettsakene etter siste krig ble det ikke akseptert som unskyldning at de fulgte ordre. Den enkelte ble vurdert som ansvarlig. Antallet dødsdommer som gjennomført i Norge etter siste krig var 37. Fikk noen av disse en psykiatrisk vurdering? Det synes som de vurderingene som blir gjort er det som er bekvemt i enhver tidsperide. Hver enkelt av oss er ansvarlig for å følge med hvordan de menneskene vi har rundt oss handler. Gir de uttrykk for ekstreme meninger bør vi gi dem motforestillinger og eventuelt rapportere til myndighetene.

MINE STUEPLANTER

Jeg har etter hvert ervervet en samling stueplanter som overlever for lite eller for mye vann: Japanske Bonzai,kaktus og kjøttetende planter. Jeg prøvde å gi de kjøttetende plantene fårepølse. Da visnet de.

Min samling av Bonzai-miniatyrtær

 

Endel av min kaktus samling

 

Min samling kjøttetende planter

Disse plantene har jeg klart å få til å overleve. Nå skal jeg kose meg med en HEYERDAHL VSOP. Livet skal nytes.

Setter pris på kommentarer. Følg meg på twitter: @perb1