BEHRING BREIVIK -UTILREGNLIG

Behring Breivik ble vurdert som utilregnlig. Dette er bekvemt for myndighetene. De slipper problemene med med straffeutmåling.Hvordan kan man måle ut straff for en som har drept 77 i forhold til en som har drept to.Straffen bør være i tråd med almen rettsfølelse. Han ønsket å ødelegge det samfunnet vi alle er glad i.Kan vi leve med at han slipper straff?Om Behring Breivik skal skal tilbringe tiden på en institusjon,kan han da hindres å kommunisere med omverdenen? Det kan dukke opp mislykkede individer som ønsker å kopiere eller være disipler.Hvordan kan vi beskytte oss mot dette? Ved slutten av krigen laget regjeringen spesielle ordninger for dødstraff. Er det mulig å bruke dette i denne situasjonen? Ved dødstraff vil Behring Breivik bli glemt etter få år. Forbrytelsen hans var så grotesk og så ekstem at det er meget sannsynlig at almenhetens rettsfølelse vil godta dette. Det vil bli markert hvor alvorlig vi ser på et forsøk på å ødelegge det kjære samfunnet vårt.

Annonser

REGJERINGEN BRUKER 1 MILLIARD TIL PR

Dagbladet 26.november. Regjeringen bruker 1.milliard til PR. Er det riktig å bruke våre skattepenger på denne måten? Kommunikasjon- og PR rådgivere har en timesats på kr 2000-2500. Er det politikken som skal appelere til publikum eller er det reklamen? Beveger vi oss mot amerikanske forhold hvor det brukes store summer i valgkampen? Det er ikke politikken men den beste reklamen som kaprer velgere.Antallet kommunikasjonsrådgivere øker mer og mer i  Norge. Alle departementer og offentlige etater skal ha kommunikasjonsrådgivere eller kommunikasjonsavdeling. De er gode å ha for kamuflere feil og mangler. Ref. svikt i beredskap i forbindelse med 22.juli. Rådgiverne ønsker å kontrollere nyhetstrømme  og styre den offentlige debatt slik at velgerne får et glanset billede av politikken. I tillegg er det kommet en mengde statsekretærer og poltiske og personlige rådgivere slik at det er en buffersone mellom politikk og folk som blir mer og mer ugjennomtrengelig. De ansvarlige blir skjermet for naturlig ansvar. Styrker denne utviklingen demokratiet? For mer enn to hundre år siden sa Thomas Carlyle :»Politikernes rolle har alltid vært å plastre sammen det sanne og det falske, og ut av dette produsere det troverdige.» Med dagens bruk av rådgivere er dette blitt profesjonelt.

Er takknemlig for kommentarer. Følg meg på twitter: @perb1

Annonser

JULETEGNESERIEHEFTENE ER KOMMET.

 

Juletegneseriene er kommet og jeg koser meg. De vekker minner fra barndommen. Da våknet jeg tidlig på første juledag og fant en strømpe hengende på sengen. Den inneholdt Stomperud,Knoll og Tott og en stor sjokoladefigur. Da koste jeg meg resten av dagen. Jeg husker ennå smaken av mors Delfiakake og risboller.

I følge Stomperud er det ikke skjedd mye modernisering i det norske forsvaret. Generalen bruker offisersuniform fra før andre verdenskrig og det kjøres «Willys» jeep. Den mest merkbare moderniseringen er at det er kommet kvinnelige befal.Jeg så det ble brukt laptop ved en anledning. August Stomperud er fortsatt kjærest med Petra.

Når jeg kikker på tegningene i Knoll og Tott finner jeg årstallene 1943 og 1944 så tegneserien er ikke ny. Rampestrekene til de to guttene vil more unger også idag. Jeg har alltid lurt på hva familien lever av på denne sydhavsøya. Er herr og fru Vom foreldrene til Knoll og Tott?

Tegneserien Finbeck er heller ikke ny. Når jeg ser på tegningene finner jeg årstallet 1958. Tegneren har et spesielt kjennetegn. Se på billeder som henger på veggen og hvordan figurene i billedene forholder seg til rammene. Vi får vite at Finbeck har vært gruvearbeider. Heftet er derfor fortsatt aktuelt. Oppkomlinger finnes også idag.

Heftene Pondus og Kollektivet er moderne og har mest humor for voksne.

Det er kommet flere juletegneseriehefter som jeg kommer til å kjøpe. F.eks Blondie og Disney heftene.

Stter pris på kommentarer. Følg meg på twitter @perb1

Annonser

Grove forbrytelser,voldtektsepidemi,straffeutmåling

Det har vært en epidemi av voldtekter det siste året. De fleste  er begått av innvandrere og asylsøkere. Disse kommer til Norge med oppfatningen at norske jenter og kvinner er lett tilgjengelige. Venner av meg forteller at døtrene ikke får gå i fred på kjøpesentrene på dagtid. Hvordan kan vi endre dette. Det er innvandrere og asylsøkere som skal endre seg i forhold til det norske norske samfunnet ikke  det norske samfunnet som skal endre seg . Asylsøkerne må forklares at en voldtekt er en meget alvorlig forbrytelse. Straffenivået må bli høyere og dette bør vises i dommene. Papirløse innvandrere bør holdes isolert. Det norske samfunnet bør gi skikkelig informasjon om forholdet mellom kjønnene. Norske jenter og kvinner skal ikke endre sin oppførsel og livstil for å tilpasse seg innvandrere og asylsøkere. Vi må beholde det avslappede og naturlige forholdet mellom kjønnene.

Forstår almenheten hvilken grov forbrytelse en voldtekt er?Forstår de den redsel og nedverdigelse offeret har vært utsatt for?Det er kun en skyldig.Det er voldtektsmannen eller voldtektsmennene. Offeret har ingen skyld.

Er takknemlig for kommentarer enig eller uenig.

Følg meg på twitter: @ perb1