ET GODT MÅLTID

«Vi kan bare bevare god helse ved å spise det vi ikke har lyst på,drikke det vi ikke liker og gjøre det vi helst vil slippe.»   Mark Twain

«Mennesket har fremdeles til gode å oppfinne noe som skaper større lykke enn den man finner på en god kro.»     Samuel Johnson.

» Den som ikke elsker kvinner, vin og  sang er og blir en tosk hele livet.»  Martin Luther

«Menneskehetens to svøper,kvinner og vin, har bedåret og beruset mange menn.De opptrer vanligvis sammen.»  Robert Burton

» En gourmet som tenker på kalorier er som en prostituert som ser på klokken.» James Beard

Litt primitivt

   

Slik skal det se ut

                                          

Kjære venner, nyt livet !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

MALERI-INFORMASJON

MALERI-KOPI??

Dette maleriet hang på veggen i mitt barndomshjem fra før jeg ble født. Det ble sagt at det er en kopi. Jeg har sett flere versjoner hvor en eller flere av figurene mangler.                                                                       

Kan noen skaffe informasjon om original maleriet og kunstneren?        
Vil være meget takknemlig.                                                                     
Annonser

UTVIKLINGEN AV RADAR

Radaren er ikke oppfunnet den er utviklet av flere personer. Jeg jobber med en bok om denne utviklingen og benytter anledningen til å gjøre litt forhåndsreklame her. Allerede i 1904 tok en tysk ingeniør med navn Christian Hülsemeier patent på et elektronisk detekterings apparat. En klokke ringte når radiobølgene traff en metall flate. Men rekkevidden var for kort slik at utstyret ikke fikk praktisk anvendelse. I Storbrittania startet utviklingen med det såkalte Davenport eksperimentet. Et bombefly ble fløyet forbi en kortbølgesender og et reflektert signal ble registrert. Dette ble starten på Chain Home kjeden som ble brukt under slaget om Storbrittania. Den hadde adskillte sender og mottaker stasjoner med 4 over hundre meter høye master på hver.

CHAIN HOME operatør panel

 

Sender antenne konfigurasjon

 
 

Mottaker stasjon

 
 

Tysk FuMG39T D3 Wurzburg

 
 

Tysk Würzburg Riese

 
 

Moderne ildledningsradar

 
 
Boken min kommer til å inneholde mange flere illustrasjoner og skikkelige tekniske beskrivelser.                                                  
Er takknemlig for kommentarer. Følg meg på twitter : @perb1
 
Annonser

AMERIKANSK REPUBLIKANSK NOMINASJONS VALGKAMP

Jeg leser med interesse om den republikanske nominasjons valgkampen. Ingen av kandidatene legger fram et politisk program. Fordi den amerikanske befolkningen har lite kunnskaper om politikk og det internasjonale samfunnet betyr politikken lite. Det er den kandidaten som har de beste reklamefolkene og er flinkest til å grave fram dritt om motkandidatene som når toppen. Man må gjøre godt inntrykk i debatter på TV. Det politiske innholdet betyr lite. Sex og utroskap har interesse. Er pengene tjent på en måte som tåler offentlig undersøkelse? Tilhører kandidaten en religiøs retning som flertallet har. Ekteskapelige sidesprang har interesse. Eks koner og elskerinner kommer frem i offentligheten. Dette er velutdannede og rike mennesker men det er dumheten som kommer frem. De har som mål å bl leder for verdens mektigste land. Jeg leste i en av avisenes nettutgaver idag at fattige avdøde som ikke har råd til å betale for begravelsen blir begravd i grunne massegraver i flere lag. Presidentkandidatene burde jobbe for at dette ikke burde være nødvendig i et land som USA.

EKSTREM MUSLIM FÅR STØTTE TIL Å HOLDE FOREDRAG PÅ NORSKE SKOLER

Jeg leser i VG.no om Aisha Shezadi som reiser rundt på norske skoler og holder foredrag i niqab. Er ikke Norge blitt for tolerant nå? Ville kristne nordmenn fått anledning til å holde foredrag i muslimske eller talibanstyrte områder. Shezadi støtter Taliban og mener at demokrati er unødvendig om man bruker sharialoven. Det synes som grupper og organisasjoner i Norge vil være så tolerante at de støtter grupper som ønsker å ødellegge demokratiet og det åpne samfunnet vi er glad i.

HEINKEL HE-115 i HAFRSFJORD

Ved en tilfeldighet ble vraket av en Heinkel HE-115 oppdaget på 50 meters dyp i Hafrsfjord. Flyet havarerte under en svært hard landing i 1942.Begge flottørene ble revet av. Flyet ligger opp ned på bunnen. Vannet har lavt oksygeninnhold på denne dybden. Vraket synes derfor å være i svært god stand.

HEINKEL HE-115

Forsvarsmuseet har overatt ansvaret for flyet til Flyhistorisk Museum Sola.Et så stort prosjekt krever hjelp til finansiering. Det er et stort fly.Det er derfor behov for eksterne profesjonelle firmaer til hjelp ved restaurering. Flyet er planlagt hevet sommeren 2012.                        
Er takknemlig for kommentarer. Følg meg på twitter :  @perb1

HELSESKADELIG LUFT I PASSASJERFLY

Dagbladets nettutgave skrev igår 10.januar om 2 flyvere som ble dårlige slik at flyet måtte returnere til Heatrow og nødlande. I mai 2011 sendte jeg artikkelen nedenfor til debattsidene i Stavanger Aftenblad. De var ikke interesser i å trykke den. Artikkelen synes fortsatt å være aktuell.

 

Er vi oppmerksomme på at den luften vi puster inn når vi reiser med fly i enkelte tilfeller kan være helseskadelig?

For å få overtrykk i kabinen blir det tatt overskuddsluft  fra en av motorene etter kompressoren men før brensel blir tilført.Luften er nå komprimert. Den blir kjølt ned og blandet med den luften som allerede sirkulerer i flyet uten å bli filtrert. Systemet kalles ”bleed air”.

På grunn av dårlige pakninger og dårlig vedlikehold kan det kan lekke smøreolje i turbinen.Når oljen blir varmet opp fordamper den.Dampen blir blandet med luften som går inn i flyet. Smøreoljen er tilsatt organofosfater. Dette er gjort fordi organofosfatene begrenser slitasje og virker brannhemmende. Organofosfater er forbudt å bruke i bedrifter der de kan komme i kontakt med mennesker.

Hva er organofosfater? De ble utviklet i Tyskland under Andre Verdenskrig med det formål å kunne skade det menneskelige nervesystemet. De ble blant annet brukt i nervegassen Sarin. Senere er de blitt brukt i sprøytemidler. I England ble sauer badet  i midler som inneholdt organofosfater for å fjerne parasitter. Mange engelske sauefarmere fikk alvorlige nevrologiske sykdommer på grunn av dette. Mange veteraner fra Gulfkrigen fikk ukjente sykdommer. Dette antas å ha liknende årsak.Det er kjent at stadig eksponering for organofosfater kan forårsake endringer i personligheten og forholdet til andre mennesker. Flere flygere i vestlige land har mistet helse sertifikatet fordi de hadde symptomer som legene ikke kjente. Noen har sluttet selv fordi følte sin egen tilstand slik at de mente det var uforsvarlig  å fly. Også cabinbetjening har blitt syke og arbeidsuføre etter langvarig påvirkning av organofosfater.

Oljedampen gir en karakterisk lukt. Det blir sagt at den minner om skitne sokker. Men vi mennesker er slik skapt at når vi kjenner en lukt lenge registrerer vi den ikke lenger. I en del  tilfeller har flygerne kjent lukten og følt seg uvel og brukt oxygenmasker. Det har derfor gått bra.Etter mannskapet blitt eksponert for organofosfater under flyturen har det vært tilfeller hvor beskjeder fra flykontrollen før landing ble feiloppfattet.Rutiner før landing ble ikke utført . Det har vært  episoder der understellet ikke ble felt ned. En kaptein har fortalt om et tilfelle hvor han følte det som han hadde konsumert seks whiskydrinker når han skulle lande flyet.På enkelte chaterturer har passasjerene blitt liggende med influensa liknende symptomer hele ferien. Får ikke problemet mer oppmerksomhet kan det forårsake tragiske ulykker. ”Bleed air” systemet blir brukt fordi dette er billigere og mindre energikrevende enn å bruke egen kompressor til å ta inn luft til interiøret.

Det finnes smøreoljer uten organofosfater som kan brukes.Hvorfor disse ikke blir brukt har jeg ikke funnet forklaring på.

Her i Norge har offshore turbinteknikere fått liknende sykdomsymptomer og blitt arbeidsuføre. Arbeidstakerorganisasjonen SAFE (tidligere OFS) har derfor engasjert seg i problemet og etablert samarbeid med flygerforeningen.

Problemene kan løses om luftfartsindustrien og bedriftene er villig til å bruke penger. I fly er det mulig å montere filtersystemer eller detektorer for forurenset luft eller eventuelt montere egen kompressor. I offshoreindustrien bør det brukes midler til å finne alternative smøremidler. Arbeidstakere har krav på et arbeidsmiljø som ikke er helseskadelig. Vi vanlige flyreisende har krav forhold som ikke er helseskadelige.

KRIMINALITET,UTILREGNLIGHET,BEHRING BREIVIK

Behring Breivik ble erklært utilregnlig og schizofren av de psykiatrisk sakkyndige som undesøkte ham. Andre fagfolk som har ham under daglig behandling mener det motsatte. Han får ikke medisiner fordi disse fagfolkene mener han ikke har behov for det. Jeg forstår fra avisene at det er aktuelt å gi ham luremedisiner og sløvende medisiner for å avsløre om han spiller. Han er ressurssterk person som brukte flere år på å forberede de handlingene han gjorde 22/7. Behring Breivik fungerte blant andre mennesker før han gjorde sine groteske handlinger. Ville han ikke blitt avslørt om han var utilregnlig. De ytringer som kommer fra venner og familie bør vurderes som etterpå klokskap. Liknende ting kan sies om flere av oss,men vi har ikke gjort slike groteske handlinger .Det er derfor ingen som reagerer. Bruker en slik vurdering bør vel alle drapsmenn vurderes som utilregnlige. Er en person som blir dømt for overlagt drap utilregnlig. Er det normalt å planlegge et drap? Massedrap i krig er greit. Grensene for når det blir en krigsforbrytelse er flytende. Seierherren og dennes venner avgjør dette. Konklusjonen på den psykiatriske vurderingen av Behring Breivik virker bekvem. Forbrytelsen er så hinsides og grotesk at det ved bruk av lover og rettsppraksis er umulig å gjøre en straffe utmåling som tilfredstiller almen rettsfølelse. Kan det lages særordninger i denne saken? Vil almenheten godta dette?

Er takknemlig for kommentarer. Følg meg på twitter : @perb1

FLYHISTORISK MUSEUM SOLA

Museumet er stengt for sesongen nå fordi det er for kaldt i hangaren. Det åpner igjen siste søndag i april. Det er endel inressante fly under restaurering og utstllt.

Caproni CA310 under restaurering

Det norske forsvaret hadde 4 Caproni CA310 i 1940. De var betalt med klippfisk. Flyene fikk ikke gjort noen kamp innsats i 1940.                       
Restaureringen krever endel trearbeid både på vinger og senterbjelke.
 

Hawker Hunter gitt so gave fra det sveitsiske flyvåpen.SAAB draken gitt som gave fra Danmark

 

Ferdig restaurert tysk Fieseler Storch

 
Museumet er stengt for sesongen nå. Åpner siste søndag i april. Anbefaler å ta med ungene på et besøk. De kan lære noe           
 
Er takknemlig for kommentarer. Følg meg på twitter: @perb1